UMP Review – Youth

A dissapointing offer from the Oscar-winning Italian director, Paolo Sorrentino.

Advertisements

I get those weird shivers and excitement every time I hear about a new film by Paolo Sorrentino – his films remind me of exquisite dishes in a very fancy restaurant. Their appearance is enough to make me impatiently await the moment, when I can finally taste them. After the Oscar-winning “The Great Beauty”, Sorrentino continued his “research” on the mystery of aging in “Youth”. Although one cannot complain about a lack of visual sophistication, the new film by the Italian director gives an impression of being unfinished and not-so-well-thought as its predecessor.

A retired conductor – Fred Ballinger – spends his vacation in a hotel in Swiss mountains. Apart from him, the guests of the luxurious facility are, among others, a filmmaker Mick Boyle (Harvey Keitel), who is also Fred’s best friend, a daughter of the musician (Rachel Weisz) and an embittered actor Jimmy (Paul Dano). Calming surroundings invoke many existential disputes, but Fred’s stability is drastically disrupted, when he’s paid a visit by a queen’s emissary, whose request is quite unusual.

Sorrentino is a true virtuoso, who narrates this finessed story with great deal of subtlety, which could be truly envied. Despite of the plethora of characters he introduces on the screen, it’s Fred and Mike, who play the roles of Sorrentino’s “mouth” in “Youth”. While listening to their nostalgic discourses, one may quickly notice numerous analogies to “The Great Beauty”. Aging is for both of them a natural process, which they accept without getting sappy about its appearance. Instead of that, their true weakness is the past, which gets more blurry, vague and therefore becomes unsettling. Fred struggles with his daughter’s rebukes, who shows her remorse very clearly – unfortunately, the conductor notices that he cannot help nor understand her. On the other hand, there is Mike – a romantic filmmaker, surrounded by his fanciful entourage constituted of absent-minded screenwriters, who can’t accept that his career days are over. On the contrary, Jep – the main character in the previous film by Sorrentino, was also examining his conscience, but he was much more intriguing and perspicacious.

Screenshot-2015-04-12-22.17.34

The number of the subplots and characters seems to be a heavy burden for Sorrentino. Every single character appearing on the screen is somehow important to the story, but many of them become a blurry stain on the big painting as we expand our perspective. The Italian director’s craftsmanship is paradoxically causing them to play even minute roles. This artistic sketch of Sorrentino proves that he’s not talking about fear of aging, but fear of its rapid appearance. Fred and Mike are comforted with it, but the one who sticks out is Jimmy, played marvelously by Paul Dano. Young and frustrated, he sees in them people to look up to. The problem, which is ironically pointed out by Sorrentino, is that they can’t define themselves as noteworthy examples. Scrutinizing the details, which are intimately shown via various characters and particular scenes, doesn’t end up in crystalzing one, common direction. That is why “Youth” has left me with a feeling of metaphorical insufficiency, which I didn’t expect from such a remarkable director.

youth_header-620x435

Despite of the lack of coherent message, “Youth” is still an exceptional experience. Sorrentino is an intelligent director, who expects his audience to be greatly sensitive to take advantage of the story he sketches. In return, he offers many great shots (the forest-and-meadow orchestra scene is one of the best ones I’ve seen this year), light humor, theatrical acting and many thoughts after the end credits. Even though “Youth” didn’t astonish me as “The Great Beauty” did, Sorrentino still remains to me one of the most talented directors in our days.

UMP Grade: 39.5

(Cinematography: 9, Plot: 7, Acting: 8.5, Soundtrack: 7, Quaintness: 8)

UMP Recenzuje – Młodość

Ilekroć sięgam po nowy film Paolo Sorrentino, przechodzi mnie pewien charakterystyczny dreszcz – jego filmy są jak wykwintnie podane dania w bardzo drogiej restauracji. Sam ich widok powoduje, że z niecierpliwością wyczekuje się momentu konsumpcji. Po Oscarowym „Wielkim Pięknie”, Sorrentino postanowił kontynuować swoje filmowe „badania” nad tajemnicą starości w „Młodości”. I chociaż artystycznych fajerwerków nie brakuje, nowe dzieło włoskiego reżysera sprawia wrażenie jakby niedopowiedzianego, mniej przemyślanego fabularnie filmu.

Emerytowany dyrygent Fred Ballinger (Michael Caine) spędza swoje wakacje w hotelu w szwajcarskich górach. Oprócz niego, gośćmi luksusowego ośrodka są m.in. filmowiec Mick Boyle (Harvey Keitel), który jest także przyjacielem Freda, córka muzyka (Rachel Weisz) czy też zgorzkniały aktor Jimmy (Paul Dano). Kojące okoliczności przyrody sprzyjają wypoczywającym w egzystencjonalnych rozmyślaniach, jednak spokój Freda zostaje drastycznie przerwany, gdy do ośrodka przybywa wysłannik królowej z nietypową prośbą.

Sorrentino to prawdziwy wirtuoz, któremu z łatwością przychodzi narracja finezyjnej historii, którą opowiada. Reżyser przygląda się gościom luksusowego hotelu z subtelnością godną pozazdroszczenia. Pomimo mnogości postaci, które pojawiają się na ekranie, to Fred i Mike stanowią „usta” Sorrentino w Młodości. Przysłuchując się nostalgicznym dyskursom dwójki emerytowanych artystów, widz może szybko dopatrzyć się licznych nawiązań do Wielkiego Piękna. Dla obydwu bohaterów starość jest naturalną koleją rzeczy, przyjętą bez zbędnego roztkliwania się nad swoim losem – ich bolączką pozostaje przeszłość, która staje się coraz bardzie zamglona, niejasna, a przez to poniekąd nierozliczona dla obojga.  Fred baruje się z wyrzutami córki, która nie przebiera w słowach, by uwidocznić mu swój głeboki żal – słusznie jednak zauważa, że nie jest w stanie jej zrozumieć. Mike to typ kroczącego w chmurach romantyka, który otacza się równie odrealnioną co on świtą scenarzystów, uciekając od gorzkiej prawdy, że powinien już zejść ze sceny. W tym wszystkim Jep, bohater poprzedniego filmu Sorrentino, który także prowadził swoisty rozrachunek z przeszłością , był w nim bardziej wnikliwy i intrygujący.

Dużym ciężarem, który Sorrentino sam sobie narzucił, jest ilość wątków i postaci. Każda z nich ma coś ważnego do powiedzenia i wnosi coś do historii, ale wiele z nich sprawia wrażenie plamy na wielkim obrazie, która ginie im dalsza perspektywę przyjmiemy. Paradoskalnie, kunszt Włocha sprawia, że nie ma postaci pustej, niepotrzebnej. Ten artystyczny rys Sorrentino pokazuje, że reżyser nie mówi o bojaźni przed starością, ale przed jej nagłym nadejściem. Fred i Mike są z nią pogodzeni, jednak kontrastem jest Jimmy, świetnie odegrany przez Paula Dano. Młody frustrat, który w podstarzałych dyrygencie i filmowcu dostrzega ludzi godnych naśladowania. Problemem, który Sorrentino pokazuje w sposób ironiczny jest fakt, że oni sami nie uważają siebie za odpowiednie wzorce. W tych galanteryjnych szczegółach, które reżyser pokazuje poprzez epizodyczne postaci i pojedyncze sceny, nie ma jednak wspólnego nurtu – Młodość pozostawia warstwę niedosytu, której nie spodziewałem się po takiej wydze jak Sorrentino.

Nawet pomimo braku koherentnego przekazu, Młodość to wspaniałe przeżycie. Włoch jest reżyserem inteligentnym, który oczekuje ogromnej wrażliwości od swojego widza, by w pełni pojąć głebię historii, którą opowiada. W zamian gwarantuje mu wiele doskonałych ujęć (łąkowo-leśna orkiestra dyrygowana przez Freda to jedna z najlepszych scen tego roku), lekki humor, doskonałe, teatralne aktorstwo i sporo tematów do przemyśleń po seansie. Mimo, że Młodość nie porwała mnie tak jak Wielkie Piękno, Sorrentino nadal pozostaje dla mnie w grupie najzdolniejszych reżyserów dzisiejszych czasów.

Ocena UMP: 39.5/50

One thought on “UMP Review – Youth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s