WFF 2015 – Betzabé Garcia rozmawia z UMP

Rozmowa o problemach Meksyku z reżyserką Betzabe Garcia podczas WFF 2015

Advertisements

WFF-2015

UMP: Pani film jest pierwszym, który udało mi się zobaczyć podczas tegorocznego festiwalu. Po seansie zrodziło mi się w głowie pytanie dlaczego tytuł filmu brzmi „Kings of Nowhere”? Bohaterowie sami się tytułują w ten sposób w jednej z rozmów, ale czy Pani również San Marcos skojarzyło się właśnie z takim „niczym”?

Your film is the very first one that I saw during Warsaw Film Festival 2015. After watching it, I’ve head a question in my mind regarding the title “Kings of Nowhere”. The characters in the film name themselves like that, but do also you feel that San Marcos is “nowhere”?

Betzabé Garcia: Wydaje mi się, że warto poszukać informacji w Internecie na temat budowy tamy w tym regionie – to doprowadziło do zalania sześciu miasteczek, w tym także San Marcos. Tytuł nawiązuje zatem do tego, że dla rządu meksykańskiego to miejsce zwyczajnie nie istnieje.

Z drugiej strony są tam jednak te trzy rodziny, które są bohaterami mojego filmu, cały czas funkcjonuje tam też tortilleria (od aut. miejsce wypieku tortilli) – to chyba znak, że w pewien sposób to miejsce  żyje.

Również Jaimito, który z małego, drewnianego domku, który zbudował własnymi rękoma m, skłonił nas do nadania właśnie takiego tytułu. Gdy wraz z żoną wprowadził się do największego z opuszczonych domów w mieście, poczuł się jak król, a nawet Bóg, co z resztą sam przyznaje w jednej z wypowiedzi.

I would suggest to look up the information about building of a dam in that region – this has led to flooding of six small towns there, including San Marcos. The title refers to the fact, that this place does not exist – according to the government.

On the other hand, there are those three families, which appear in my film, as well as the tortilleria, which is still in usage. Those are the signs that this place is somehow still alive.

Jaimito, who moved out from a small, wooden, made-by-himself house, was also the reason for this title. When he moved into the biggest mansion in the town with his wife, he felt like a king, even God – he also admitted it in one of the scenes in the film.

UMP: W tym roku powstało kilka filmów, które traktują o problemach społeczeństwa meksykańskiego, w dużej mierze wynikających z walki z wpływami karteli narkotykowych – Sicario czy też Cartel Land. Czy to jest obecnie największym problemem Meksyku?

There has been a few movies this year, which covered the problems of Mexican society, mainly stemming from the anti-cartel drug war – Sicario or Cartel Land as an example. Is it the most worrying problem of Mexico nowadays?

Betzabé Garcia: Tak, to obecnie główny problem Meksyku. Ta wojna domowa trwa już prawie dekadę, rozpoczęła się mniej więcej w 2006 roku. Wszyscy obcujemy z nią już od dawna. I rzeczywiście, powstało sporo filmów o tej tematyce, skupiających się jednak w większości na przemocy tej kartelowej wojny.

Yes, it is the biggest problem in Mexico. This civil war has been waged for almost a decade – it has begun somewhere in 2006. We all live with it since many years. And that’s true that many films have been made about it, but majority of them focus on the violence of this conflict.

12076873_1053235011375136_1277439034_n

UMP: Po filmie padły pytania o to czego tak naprawdę bali się bohaterowie Los reyes del pueblo que no existe. Czy to właśnie kartele były tym zagrożeniem, o którym wprost nie chciała Pani mówić? Czy może mieszkańcy San Marcos obawiali się czegoś jeszcze?

During the discussion after the film, some viewers asked what made the citizens of San Marcos to be so frightened? Those cartels were the danger that you didn’t show directly in the film? Or maybe there was something different?

Betzabé Garcia: Wiele filmów skupia się wprost na problemie wojny narkotyków. Ja chciałam jednak pokazać to, że w tym małym miasteczku strach jest oczywiście obecny, ale jest on bardziej podskórny, niedosłowny.  To co dla mnie było najbardziej przerażające to fakt, że Ci ludzie nie wiedzieli czego się bać – czy czegoś ukrytego nieopodal miasteczka w jego sąsiedztwie, czy rządu i jego wojskowych czy też właśnie karteli.

Many films focus on the problem of drug trafficking. Nevertheless, I wanted to show some other type of fear, which was present in San Marcos – the one without particular, direct source. The fact that these people did not know what do they fear was the most terrifying for me. Maybe it was something close-by, maybe the government or its army, maybe the cartels.

UMP: A kim były dzieci, które grały na tych wyjątkowych instrumentach – mieszkały gdzieś w okolicy? Ich obecność kojarzy się bowiem z odzwierciedleniem realizmu magicznego w Pani filmie.

What about the kids that played some unusual instruments – did they live somewhere around? Their presence was the reflection of magical realism in your film to me.

Betzabé Garcia: Te dzieci się urodziły w San Marcos, ale przeprowadziły się do miasteczka w pobliżu. Kiedy tam byłam to z dala usłyszałam, że ktoś grał na bębnach i pomyślałam „co się tutaj dzieje”. Zdałam sobie sprawę z tego, że była to grupka dzieci, które na dodatek wykonały swoje instrumenty z czego tylko się da – chociażby starej pralki. Grały na środku placu, gdyż było akurat święto San Marcos.

Those kids were born in San Marcos, but they have moved to the town near by. When I was there, I heard some rumbling and thought to myself “what is going on here?”. Only then I have realised that it was a group of children, which played some extraordrinary instruments, made of anything they found – an old washing machine for example. They played in the city centre during the fiesta of San Marcos.

UMP: Bardzo dziękuję za rozmowę jak również za znakomity film.

Thank you for the conversation and the great movie as well.

Betzabé Garcia: Dziękuję bardzo!

Thank you as well!

Artykuł o filmie Los reyes del pueblo que no existe znajduje się tutaj. / The link to the article about Los reyes del pueblo que no existe is here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s