KCFF 2017 – Dzień drugi / Day Two

thestairs_01

The Stairs – z dziennika narkomana

Film Hugh Gibsona przedstawia historie kilku narkomanów z ośrodka Toronto Regent Park – trudy przez które przechodzą, jak są odbierani przez społeczeństwo oraz w jaki sposób rząd kanadyjski pozostaje bezradny wobec problemu zażywania narkotyków.

Te schody były moim domem przez kilka lat” – tak rozpoczyna jedną ze swoich wypowiedzi bohater dokumentu, Marty. Dla Gibsona to zdanie definiuje analizę postaci dokumentu, pokazuje, że są dalecy od ideału i otwarcie o tym mówią przed kamerą, wspinając się po stopniach, by odbić się od dołu. To ludzie zniszczeni przez narkotyki, którzy sami wybrali tę autodestrukcyjną ścieżkę. Jednak cierpliwie wysłuchując ich historii, znacznie ciężej pozostać wobec nich całkowicie krytycznym. Gibson zgrabnie operuje wypowiedziami swoich bohaterów, nadając im wielu barw, patrząc z różnych perspektyw. W efekcie, żaden z nich nie jest odrażającym ćpunem – to ludzie skrzywdzeni. Skrzywdzeni przez samych siebie, ale również przez otoczenie. Jedni otwarcie przyznają, że ciężko im się odciąć od nałogu, inni tęsknią za rodziną, lub wspominają traumatyczne wspomnienia, gdy za kolejną kreskę byli w stanie zrobić wszystko.

Mimo to, The Stairs nie pozostawia niesmaku. Pomimo kilku kontrowersyjnych scen – np. gdy widzimy bohaterów zażywających narkotyki przed kamerą – Gibson buduje obraz boleśnie prawdziwy, wobec którego ciężko pozostać obojętnym. Gdyż czasem wystarczy kamera zawieszona na wzroku Marty’ego lub Roxanne, by zrozumieć, co te oczy widziały. Czy była to jednak tylko ich decyzją, że ujrzeli i zrobili to wszystko, czy może zostali do tego poniekąd popchnięci?

Ocena: 35/50

The Stairs – Drug addict’s diary

Hugh Gibson’s film reveals stories of several drug addicts from Toronto Regent Park. In fornt of the camera, they talk about their struggles, how the society perceives them and how the Canadian government remains helpless in dealing with the mass problem of drug abuse.

“These stairs were my home for a few years” – says Marty, one of the main characters of the documentary. Hugh Gibson uses this sentence to embody the struggle his characters go through, how far from being ideal they are. They are destroyed by drugs, choosing this auto-destructive path on their own. Nonetheless, as we listen to them carefully, less criticism is heating inside and more compassion appears. Gibson skillfully uses the stories and memories, giving them breadth and colors, allowing the viewers to look at these people from various perspectives. In the end, none of them is a repelling junkie – they are hurt. Hurt by themselves, but also by the surroundings. Some reveal they still do drugs, some miss family or reminisce traumas from the past that were worth a gram.

Despite that, The Stairs does not leave a bad taste. Even though we are confronted with several graphic scenes – like drug usage in front of the camera – Gibson paints a moving picture, which hardly leaves anybody neutral. Sometimes all it takes is to look into Marty’s or Roxanne’s eyes to understand the atrocities they have seen. But is it only their fault, that they’ve witnessed all that?

Grade: 35/50

maliglutitsearchers_04

Searchers (Maliglutit) – walka o przetrwanie

W filmie Zachariasa Kunuka i Natara Ungalaaqa, sławetny film z Johnem Wayne’m z 1956 zostaje przekalibrowany na dokumentalizowany pościg pośród lodowych pustyń. Bohaterem Searchers jest Inuk, którego rodzice zostają zamordowani, zaś żona i córka uprowadzone przez czwórkę mężczyzn.

Searchers rozwija się w sposób ślamazarny, ale w tej usypiającej manierze kryje się niezwykła magia. Bezkresne równiny, wiejący zewsząd wiatr, przerywany jedynie lakonicznymi wypowiedziami bohaterów i tradycyjnymi śpiewami Inukow, czarują od pierwszych minut. Świat w obiektywie Kunuka oraz Ungalaaqa wisi w innej czasprzestrzeni, jakby oderwany od rzeczywistości, jaką znamy. Reżyserzy przyglądają się życiu na chłodnych równinach, ale początkowy dokumentalizm zostaje z czasem zastąpiony coraz większa dynamiką obrazu. I gdy główny bohater wyrusza wraz z synem w pościg za porywaczami, Searchers zmienia tor, stając się thrillerem z krwi i kości.

Realizm oraz surowość to ogromne zalety Searchers. Sceny kręcone z zaprzęgu psów, długie ujęcia na twarze bohaterów, czy sceny przedstawiające specyfikę życia na lodowym pustkowiu tworzą obraz intrygujący i wciągający. W tej konwencji nawet prostota fabuły nie obniża walorów filmu. Wiemy, że istotą Searchers nie jest wnikanie w psychologię bohaterów – to świat walki o przeżycie i ona wychodzi na pierwszy plan.

Searchers jest doskonałym przykładem na to, że kino drogi nie musi ograniczać się do route 66. Utrzymując nieznośne napięcie znane z klasyków jak Znikający punkt, bawiąc się konwencją w sposób podobny do Davida Michoda w The Rover, Searchers przenosi w inny świat. To zdecydowanie jeden z najlepszych seansów, które miałem okazję doświadczyć podczas festiwalu.

Ocena: 39/50

Searchers (Maliglutit) – Survival tale

Zacharias Kunuk and Natar Ungalaaq take under scrutiny a remarkable western with John Wayne from 1956 and bring it to the icy flatlands of northern Canada. The protagonist of Searchers is an Inuk, whose parents are brutally murdered, whilst wife and daughter kidnapped. The man follows the trail of the kidnappers and races with the time to find his family.

Searchers starts off rather pokily, but this sleepy atmosphere has its unprecedented magic. The boundless plains and howling wind, mixed only with laconic sentences of the characters and traditional singing of the Inuks, creates a fairy-tale vision. From the first minutes, the world seen by Kunuk and Ungalaaq hangs in some other dimension. Although the directors spent lots of time observing the crude life in the unpleasant north, the real deal begins once camera jumps on the dog sled. Hence, when the main characters, joined by his son, throw himself on the pursuit after the kidnappers, Searchers wakes up and begins a full-bodied thriller.

Rawness and realism are very important in Searchers. Scenes shot on the dog sled, long frames of the ice-covered faces or sequences presenting the ordinary life on the desolate ice dessert create an intriguing picture. Using this concept, the laughably basic plot is not a distraction. Searchers is not supposed to paint a deep psychological canvas of its characters – its supposed to be as one-zero as the world it shows.

Searchers is a fabulous example of how the “cinema of the road” is not limited to the route 66. As the film sustains the pulsating tension juast like The Vanishing Point and playing with a conventional western like David Michod in The Rover, Seachers truly discovers a new space for itself. It was undoubtedly one of the best screenings I attended to during the festival.

Grade: 39/50

avalanchephoto

Operation Avalanche – a jeśli to jedno wielkie kłamstwo?

Lądowanie na księżycu po dziś dzień pozostaje tematem niezliczonych teorii spiskowych, zaś najsłynniejszą z nich przedstawia Operation Avalanche Matta Johnsona. Dwóch agentów CIA podejmuje się misji nakręcenia filmu, który odzwierciedlałby to epokowe wydarzenie. Szybko jednak orientują się, że to zadanie sprowadza na ich barki znacznie większy ciężar i niebezpieczeństwo, niż mogli podejrzewać.

Z trudem przyrównać Operation Avalanche do jakiegokolwiek innego filmu. Matt Johnson lawiruje między prawdą a fikcją ze zwinnością lisa, żonglując archiwalnymi materiałami dotyczącymi Apollo 13, na przemian z własnymi fragmentami kręconymi z ręki. Nadaje to jego filmowi fenomenalnego tempa, którego reżyser nie traci do napisów końcowych. Poczynania filmującej ekipy ogląda się z wypiekami na twarzy – dwójka agentów CIA wpakowuje się w coraz większy bałagan, lądując w ogniu zimnej wojny, wciąż wierząc jednak, że ich misja ma nadrzędny cel i szansę na powodzenie. Dzięki zaskakującej fabule, Johnson potrafi tą szalona koncepcją szczerze rozbawić (głównie dzięki postaci, którą odgrywa), zszokować, a także przerazić. Perłą zaś jest ścieżka dźwiękowa – nieco wyblakłe kolory filmowej taśmy zestawione z kawałkami Creedence Clearwater Revival nadają Operation Avalanche prawdziwego ducha lat 60.

Film Johnsona, pośród gagów, szalonych pościgów i absurdów, jest także również doskonałym spojrzeniem na ówczesną amerykańska kulturę – łakomą na nacjonalistyczną pożywkę. Johnson bezpardonowo przedstawia cały proces wielkiego kłamstwa jakim nakarmiono ludzkość, zachowując przy tym cały czas odpowiedni dystans do tej teorii. I niezależnie od tego, czy reżyser wierzy w tę bajkę – dostarcza widzom świetnej, inteligentnej rozrywki.

Ocena: 43/50

Operation Avalanche – What if this is all a lie?

The landing on the moon still remains grounds to numerous conspiracy theories and Operation Avalanche takes on the most famous of them. Two CIA agents decide to direct a film that would forge the actual milestone for the humanity. They quickly realize that this mission brings only trouble and risk higher than expected.

It is difficult to find an equivalent for Operation Avalanche in any other piece of cinematography. Matt Johnson swiftly moves between fiction and facts, juggling with archive materials from Apollo 13 mission and his own film bits. It imbues Operation Avalanche with phenomenal pace, which the director does not lose on the way till the end credits roll in. As they drown in the mess they are thrown into, the CIA agents never lose the enthusiasm, believing their mission can still be successful. And thanks to an unpredictable plot, Johnson manages to entertain in many ways – Operation Avalanche is artlessly funny, sometimes shocking and even frightening. On top of that comes the soundtrack, where Creedence Clearwater Revival songs matched with vintage documentary style carries the spirit of the 60s.

Johnson’s film, in between the gags, crazy pursuits and absurd, is also a deep look into the American culture during the Cold War, craving for the nationalistic fodder.  Johnson takes his time to paint the broad picture of the creation of this great lie that was consumed by the humanity, however still being cautious about it. Because no matter whether he believes in this crazy story, one is certain – Operation Avalanche is hell of a fun.

Grade: 43/50

 

 

 

 

 

Advertisements

KCFF 2017 – Dzień pierwszy / Day one!

Pierwszego dnia Kingston Canadian Film Festival udało mi się obejrzeć trzy filmy. Z repertuaru kilkunastu produkcji postanowiłem wybrać się na soft-core’owo erotyczny dramat pt. Nelly, debiutancki film artysty z Toronto The Lockpicker oraz dzieło młodej fali kanadyjskiego kina, The Intestine. W efekcie obejrzałem trzy bardzo zróżnicowane produkcje – budzetowo, tematycznie oraz jakościowo.

During the first day of the Kingston Canadian Film Festival I managed to see three productions. Out of several propositions from the lineup, I decided to watch a softcore-erotic drama Nelly, a debut by a Toronto-origin artist The Lockpicker and a film by a representative of the young wave of the Canadian filmmakers, The Intestine. As a result, I’ve seen three totally different films – in terms of budget, topic and quality.

160804_0t2wc_aetd-nelly-le-film_sn635

Nelly – gorzki poemat o jednostce wyuzdanej

Dramat autorstwa Annę Émond przedstawia historię pisarki Nelly Arcan, której proza biła rekordy popularności w Quebec oraz Francji. Film przedstawia cztery osobowości głównej bohaterki, które inspirowane są jej kolejnymi książkami. Tonąc w konfliktach kilku osobowości, Nelly staje się ofiarą własnej twórczości.

Anne Émond wychodzi w swoim filmie z założenia, że sztuka jest najwyższą wartością, która usprawiedliwia poczynania jej bohaterki. Dla Nelly nie ma jednak żadnej pomocy na horyzoncie, światełka w tunelu. W każdym z pobocznych wątków, bohaterka reprezentuje humanistyczny upadek – raz jest hedonistyczną ćpunką, innym razem nimfomanką lub prostytutką. Jej los jest jednak z góry przesądzony, bowiem kobieta uwięziona jest w skorupie własnego ciała – pożądanego przez mężczyzn, zaś przez nią traktowanego jako środek artystyczny.

Ta narracja bywa jednak złudna dla reżyserki. Próbując postawić Nelly na piedestale, Émond nie daje widzom dostatecznych powodów ku temu, by sympatyzować z bohaterką. Każde kolejne doświadczenie, które dostarcza jej pisarkiej weny, jest okupione odrażającym brakiem szacunku dla swojego ciała i dla otoczenia. I nawet, gdy chcemy jej współczuć, wiemy jednocześnie, że to nie żadne fatum ciążące nad bohaterką, lecz jej własne poczynania doprowadzają ją na sam skraj.

Strona techniczna Nelly prezentuje solidny poziom. Bezpruderyjny melanż okraszony jest dopracowanymi kadrami, przypominającymi nieco teledyskowy manieryzm Xaviera Dolana. Prawdziwą gwiazdą jest jednak Mylène MacKay, wcielająca się w rolę Nelly. Aktorka bywa drapieżnie pociągającą w jednej chwili, by za moment stać się nostalgicznym duchem snującym się po przyciemnonym mieszkaniu. Jej rola obfituje w dopracowane detale I to właśnie MacKay stanowi główny powód ku temu, by Nelly móc polecić.

Ocena: 33/50

Nelly – a bitter poem about a sexually devastated individual

The drama by Anne Émond is a story of Nelly Arcan, who was a bestselling author in France and Quebec. Nelly consists of four archs, which are based on various novels by Arcan. As she drowns in multiple problems deriving from her mental issues, the author becomes a prey to her own demons.

Anne Émond the deeds of her protagonist. However, there is no light in the end of the tunnel for Nelly, no hope for better. Each of the character arch exhibits a fall of a human being – once it’s a hedonistic junkie, other time a luxurious prostitute or an obsessed nymphomaniac. Hence, no matter how many times she tries to keep the right track, she loses, trapped in the shell of her own body – desired by men, whilst being only an artistic means for the author herself.

This narrative point is tricky. As the director tries to whitewash her protagonist, she does not provide her audience with sufficient reasons to sympathize with Nelly. Each of the new experiences, that is an injection of creativity, is at the same time burdened with a disgusting lack of self-respect. Hence, even if we want to feel sorry for her auto-destructive tendencies, we still know, that there is no other power determining her life apart from herself only.

The technical side is very solid in Nelly. This uninhibited game is neatly shot, with a strong resemblance to music video mannerism of Xavier Dolan. However, it is  Mylène MacKay that truly grasps the attention. The actress playing Nelly is tempting predator in one moment, whilst a second later she becomes an absent-minded ghost wandering in an empty house. Her role is very detailed and I dare to say that MacKay is the main reason why Nelly is capable of keeping the audience focused.

Grade: 33/50

590267245.jpg

The Lockpicker – dojrzewanie po kanadyjsku

Chłopak mieszkający na przedmieściach Toronto pragnie uciec od świata, w którym otacza go przemoc. Gdy bliska mu osoba popełnia samobójstwo, wewnętrzna frustracja i niemoc zaczynają w nim wzrastać. Kolejne wydarzenia powodują zaś, że popada on w coraz większe problemy.

The Lockpicker to film nierówny. Dorastanie w świetle przeżytej traumy to trudny do ugryzienia temat, który przede wszystkim wymaga solidnie skrojonego scenariusza. W przypadku filmu Randalla Okity bywa z tym różnie. Niektóre sceny robią wrażenie zarówno wizualnie jak i fabularnie – choćby świetna, oniryczna scena, gdy głównego bohatera zasypuje ziemia, co pokazuje jak przestaje sobie radzić że swoimi problemami. Obok wspomnianych fajerwerków wizualnych, obecnych mimo stosunkowo niskiego budżetu całej produkcji, bardzo zgrabnie wpasowuje się ścieżka dźwiękowa. Napięcie głównego bohatera jest podkreślane subtelnie, poprzez niepokojąca muzykę sącząca się z głośników.

Znajdują się jednak przestoje, sceny niezgrabnie napisane lub zwyczajnie niepotrzebne. Brakuje również nieco konsekwencji w budowaniu historii – brak w The Lockpicker konkretnego miejsca zwrotnego, który jednoznacznie pokazywałby przemianę protagonisty, przez co historia młodocianego włamywacza nie do końca potrafi widza wciągnąć. A szkoda, bowiem Okita mógł być jednym z najciekawszych odkryć z nowej fali kanadyjskiego kina w moich oczach.

Ocena: 21/50

The Lockpicker – coming of age in Canada

A boy living in the suburbs of Toronto dreams of leaving this place, where violence and sadness surround him. Once a close friend of his commits suicide, he becomes frustrated and more aggressive. The following events push him to his boundaries, which only also throws the boy into more problems.

The Lockpicker is an erratic film. A coming-of-age stories require a great deal of caution, to avoid being ostentatious. The key to it is a good script and that’s where Randall Okita’s film encounters biggest problems. Some of the scenes are crushing in terms of what they express – as a great, oneiric scene, in which the boy is strewn with dirt, which symbolizes how he loses the grasp on his own problems. The visual aspect is nicely backed up by the soundtrack. Soaking disturbingly from the speakers, the somber music suits the accretive tension in the boy’s life.

On the other hand, as te sloppy script was mentioned, there are moments, when the pace is lost. Some scenes are badly edited, just as if the budget was not covering them. However, what’s most distracting, is the lack of the climax in the story. The arch of the character never manages to be fully mature, which eventually causes The Lockpicker to be a bit tiring in the second half of the film. It’s a pity, because Okita could be one of my most cherished discoveries from the festival.

Grade: 21/50

TheIntestine3.jpg

The Intestine – gdy budżetu zwyczajnie nie da się ukryć

The Intestine Leva Lewisa przedstawia historię córki rosyjskiej imigrantki, która pracuje jako kelnerka. Pewnego dnia poznaje mężczyznę, u którego zostaje na noc. Gdy budzi się sama w luksusowym mieszkaniu, spędza cały kolejny dzień w miejscu, które pragnie mieć dla siebie. Zaczyna się zatem utożsamiać z nowym życiem, pojawiają się ludzie szukający zaginionego wlasiciela domu.

Najgorzej w filmie Lewisa prezentuje się aktorstwo. Poziom skropiony amatorszczyzną powoduje, że większość kwestii wypowiadanych przez postaci wypada płasko, sztucznie. Główna bohaterka, która wedle scenariusza powinna mieć w sobie pierwiastek szaleństwa i nieprzewidywalności, jest całkowicie pozbawiona tych cech. W efekcie, jej poczynania ogląda się z zaangażowaniem godnym taśmowca, którego przetrawiamy przy okazji gotowania.

Słychać także to, że Lewis ma swoje filmowe korzenie w roli kompozytora. Jego ścieżka walczy o prym z wydarzeniami na ekranie, nie nadając jednak obrazowi właściwego rytmu. Zdarzają się chwile, gdy tło muzyczne wypada znakomicie – to jednak krople w oceanie, gdy walka o pierwszeństwo uwagi widza schodzi na dalszy plan. Pojawia się zatem specyficzna dychotomia, w której ciężko skupić się na fabułę. I głównie przez to The Intestine nie jest seansem, który warto rozważyć.

Ocena: 14/50

The Intestine – when the budget is a burden

Lev Lewis’ The Intestine tells a story of a a Russian-descent woman, who works as waitress. One night, she gets to know a guy, who takes her home. The next day, she wakes up alone in a luxurious house. She stays the whole day there and craves to live like that. She slowly begins to create a fake identity, but soon people begin to look for the missing man.

The worst part of Lewis’ film is the acting. Soaking with amateurish skill level, most of the cast throws their lines flat and artificial, without going deep into their chracters. The protagonist, who – as the story unravels – should possess a bit of insanity and unpredictability in her, is simply dull, emotionless and not convincing at all. Hence, her efforts meet with an equal lack of emotions in the viewer.

One can also hear that Lewis is a filmmaker, who started off as a composer. Music wages a constant war on the screen with what actually happens, most of the time missing the subtlety and film’s rhythm. It does happen that the sound background fits perfectly, yet these are rare moments. Such dychotomy in which element will grasp our attention, is truly lethal for the story too. And eventually, even though the starting point is interesting, in the end the premise is best from what The Intestine has to offer.

Grade: 14/50

#IAmSoCanadian – Life is AWESOME!

Postawiłem sobie pytanie – po czym można poznać prawdziwego Polaka. Po tym, że pije czystą wódkę i zagryza ogórkami lub – co gorsza – śledziami, czego nie pojmuje żaden obcokrajowiec? Po najbardziej rozpoznawalnym przekleństwie na świecie? Po trudnej historii, którą zawsze lubimy wplatać do dyskusji? Czy może dumie, którą także pokazujemy na każdym kroku?

Analizując ten temat, doszedłem jednak do innego wniosku. Polaka poznaje się po malkontenctwie. Wyobraźmy sobie standardowego mieszkańca Warszawy. Nawet w słoneczny dzień, gdy nie przypalił niczego na śniadanie, a tramwajarz lub autobusiarz zaczekał na przystanku, jedna mała rzecz wyprowadzi go całkowicie z równowagi. Może będzie to sms od dziewczyny, może komentarz pod zdjęciem na Facebooku, a może kolejne ogłoszenie szanownej władzy. I pod koniec tego samego słonecznego dnia, cisnąć mu się będzie tylko jedno słowo na usta.

I wyobraźmy sobie teraz ten sam dzień w wykonaniu Kanadyjczyka. On przypali swój bekon na śniadanie, ale skwituje to stwierdzeniem – “hey, it’s still decent“. Gdy spóźni się na autobus, sprawdzi, że kolejny przyjedzie w ciągu kilku minut – “Awesome!“. I tak dalej, i tak dalej. I pod koniec tego samego dnia, nasz Kanadyjczyk nie będzie czuł potrzeby zwyzywania całego świata. Bo i po co, skoro “it was a cool day, eh?“.

Ta drastyczna różnica ma oczywiście swoje komiczne konsekwencje w codziennych dyskusjach. Opowiadając jakąkolwiek historię Kanadyjczykom, ich reakcja zawsze była podobna – “Awesome, amazing, decent, neat“. To tylko kilka słów z wachlarza zastrzyków pozytywów, którymi mnie uraczyli. Nieistotne dla nich jest to, że w moim odczuciu, opowiadane przeze mnie doświadczenia były… zwyczajne? W porywach określiłbym je anglojęzycznym OK. Z pewnością nie były to jednak najlepsze momenty mojego życia, których niezapomnę. O jakich chwilach mówię? Oto przykładowa konwersacja:

  • Pojechałem na zakupy do Food Basics, bo był wtorek, czyli przecena -10%...

  • Awesome!

  • Potem przeszedłem się na basen i zrobiłem jakieś 40 długości, ale nadal nie jestem w tej formie, która miałem kiedyś…

  • So cool!

  • I wieczorem obejrzałem odcinek Family Guy.

  • Amazing, I love this show!

https://www.youtube.com/watch?v=47kRWycp-w8

To właśnie cecha kanadyjskich rozmówców. Wszystko jest “awesome”. Ponadto, to ludzie ostrożni w dyskusji, kryjący swoje prawdziwe poglądy za kotarą tego słowa-klucza. I nie tylko Polacy tak na to patrzą. Połowa Europejczyków, którzy dzielą ze mną ten czas w Kingston, odnosi podobne wrażenie – jak wszystko może być tak doskonałe? Gdzie jest miejsce na chociaż odrobinę narzekania, czy komentarza, że coś poszło nie tak? Albo zwykłego, sceptycznego podejścia do życia?

Ten hiperoptymizm jest zatem męczący. Ale mimo to, na swój sposób go uwielbiam, bowiem jest zaraźliwy. Nawet, gdy mój komputer uznał, że kończy ze mną współpracę i wylądował w naprawie, nie czułem tego samego zdenerwowania, które odczułbym w Warszawie. I nawet, gdy przypaliłem swój bekon na śniadanie, sam do siebie powiedziałem – spoko, mogło być gorzej.

A co zapewnia mi największe nerwy na mojej wymianie? Wieści z mojej ojczyzny.

Kanada jest zatem zaraźliwa. Tej chorobie hiperoptymizmu nie można dać się całkowicie owładnąć. Nic przecież nie robi Polakowi tak dobrze, jak porządna dawka irytacji i malkontenctwa. Bowiem, gdy wyżyjemy się na rządzących, naszym szefie czy byłym partnerze, świat znowu nabiera kolorowych barw. I może prawda jest też taka, że mamy więcej powodów ku temu, by narzekać, niż chodzące tęczowe jednorożce, czyli Kanadyjczycy? Sami jednak na to zapracowali…

Jednakże nieważny jest powód – dajmy się nieco zainspirować tej kanadyjskiej przypadłości uwielbiania wszystkiego. Bo życie potrafi być czasem awesome – nie zawsze, ale czasem.

canada_flag_real_leaf_and_stones_hd_wallpaper-vvallpaper-net

#IAmSoCanadian – Kanadyjski Nowy Jork, czyli weekend w Toronto

Samo Kingston oferuje niewiele rozrywek, zatem podróż do Toronto była kwestią czasu. Jedno z najbogatszych miast świata, organizator sławetnego TIFF, centrum biznesowe kraju. Ja jednak widzę w Toronto coś innego, czym z chęcią się podzielę.

Do Toronto wyruszyłem w doborowym towarzystwie trójki Francuzów oraz Wietnamki. Ci, którzy mnie znają, nie będą zaskoczeni faktem, że – rzecz jasna – zaspałem i opóźniłem nasz wyjazd z Kingston. Moi współpasażerowie nie mieli mi tego za złe. Wyszli chyba z założenia, że Polacy tak już mają. Otrzymałem poza tym swoją karę w postaci solidnej dawki mrozu, którą przyjąłem o poranku. Matka natura pamięta bowiem o wszystkich i każdemu potrafi solidnie… dogodzić.

Szusowanie kanadyjskimi trasami z perspektywy pasażera było stosunkowo nużące. Kanada zza okna nie powala swoimi widokami, szczególnie w południowej części Ontario. To nie pocztówkowe widoki. Czas mijał jednak szybko, bowiem moje kochane croissanty zapewniły mi rozrywkę. Istnieje jeszcze nierozpowszechniona w świecie nauki zasada “dwóch Francuzów”. Bowiem wystarczy taka ich liczba, by stężenie francuskiego pierwiastka w towarzystwie było wiodące na tle innych narodowości. Słuchaliśmy zatem Celine Dion i Garou, gdzieniegdzie przewinęła się Taylor Swift, a nawet kapeńka wiksy dla dobrego samopoczucia. Jednak nawet w objęciach Morfeusza miałem przed oczami śpiewającą trójkę.

Wreszcie dotarliśmy do Toronto, które przywitało nas stosunkowo zwykłą pogodą, drapaczami chmur i autostradą biegnącą pośród betonowego lasu. Wrażenie robiło to przedziwne – człowiek wydaje się wtedy niezwykle mały, nieistotny. W mgnieniu oka znaleźliśmy się w Chinatown, w którym czekało na nas zakwaterowanie. I nietrudno sobie wyobrazić, że najtańszy dostępny lokal AirBnB w Toronto wyglądał… zjawiskowo. System dzwonienia przez domofon, wyczekiwania w ciasnym korytarzu i Pani, która za przyjechanie zbyt wcześnie oczekiwała zapłaty w wysokości 10 dolarów. Trzeba być obrotnym w dzisiejszych czasach, ale żeby zdzierać kasę z biednych studentów? Po chwili przekonywujących negocjacji (w końcu mamy nawet taki przedmiot na naszej cudownej uczelni Smith Business School), wprowadziliśmy się do łaźni z centralnym ogrzewaniem. Uwierzcie, że temperatura była iście piekielna.

P.S. kliknijcie, żeby zobaczyć zdjęcie w jakimś ludzkim rozmiarze!

Przechadzając się ulicami Toronto rzuca się w oczy jego architektoniczny chaos. Obok wysokich, piętrzących się nieskończenie budynków stoją bliźniaki przypominające londyńskie Kensington, a pokonując jedną ulicę dalej można uchwycić podmiejską architekturę z ogródkiem. Toronto oddaje tym samym ducha Kanady – kraju multikulturowego, otwartego na wszystko, co przyniosą nowo przyjezdni. Czasem poczujemy się tu jak w Berlinie, mając oddech i przestrzeń, czasem jak w stolicy Wielkiej Brytanii, aż wreszcie trafimy do Chinatown, gdzie każdy jeden kąt to mała Azja. Trudno jednak wgryźć się w ten wizualny rozgardiasz. Jest w nim coś zbyt dziwnego, zbyt pomieszanego i nieklarownego. Są ludzie, którzy w stolicy Ontario czują się wolni i nieskrępowani – ja czułem się nieco zdezorientowany.

Potrzebowałem zatem chwili by poczuć ten specyficzny klimat. Pierwszym miejscem, które mnie uwiodło była dzielnica hipsterów – Kensington Market. Różnorakie sklepy, klimatyczne kawiarnie ze znakomitymi smakami całego świata i undergroundowe puby zakopane w zakamarkach domowych piwnic – to zdecydowanie miejsce, w którym można się zakochać. Moją szczególną uwagę przykuła tam kawiarnia Moonbean – miejsce obowiązkowe dla każdego odwiedzającego Toronto!

Gdy już wygramolimy się z siedliska ludzi w rurkach, brodach i czapkach, warto wstąpić do Art Gallery of Ontario. Zbiór dzieł sztuki jest ogromny, zaś nawet laik znajdzie coś ciekawego. Od Petera Breughela, przez kilka portretów Rembrandta i dzieła średniowiecznego malarstwa religijnego, a skończywszy na kolekcji modeli statków – rozpiętość ekspozycji robi wrażenie. W galerii spędziliśmy zatem sporo czasu, a dzięki wspięciu się na jej najwyższe piętro, mogliśmy zobaczyć także panoramę miasta. I znów moim oczom ukazał się horyzont, w którego wgryzały się wysokie budynki ze szklanymi szybami i neonami.

Pogoda nie pozwoliła nam niestety skorzystać z głównej atrakcji miasta – CN Tower – zaś budżet – z Ripley’s Aquarium of Canada. Żałowaliśmy nieco, ale coś trzeba było zostawić na kolejną wizytę, czyż nie? Nie marnowaliśmy jednak naszego czasu i ruszyliśmy do tzw. Distillery District. Miejsce przypominające nieco łódzką Manufakturę, ma swój osobliwy, czarujący klimat – głównie dzięki niskiej zabudowie, budynkom przypominającym fabryczne klimaty serialu Peaky Blinders i szeregowi knajp i kawiarenek. To właśnie tam znajduje się także rzeźba przedstawiająca jednego z pająków – symbol wiążący wszystkie większe miasta w Kanadzie. Największy znajduje się w Ottawie, zaś kolejnego można znaleźć m.in. w Montrealu. Taki fun fact.

Słówko jeszcze wypada powiedzieć o życiu nocnym. Toronto jest napakowane mnogością pubów i klubów, z których, za namową mojej kuzynki, odwiedziliśmy m.in. Locals Only. Stamtąd pamiętać będę z pewnością toaletę ze ścianami wyklejonymi okładkami Playboya. Kolega zrobił zdjęcie, ale nie chciał się podzielić – ja zaś zwyczajnie o tym nie pomyślałem. Ale uwierzcie na słowo, że toaleta wyglądała jak samochód Danny’ego Glovera w pewnym thrillerze, gdzie grał seryjnego zabójcę.

Ontario – stan, w którym znajduje się Toronto – to nie jest jednak miejsce dla wielbicieli nocnych eskapad i długiego clubbingu. Życie imprezowe trwa w tym mieście do godziny drugiej i ani minuty dłużej. Jest to zatem pewna przeszkoda, szczególnie dla biednych Europejczyków, dla których dwunasta to zazwyczaj początek dobrej imprezy. Cóż, nie tym razem zadufany Stary Kontynencie – This is Canada. Take it or leave it.

Pobyt w Toronto zakończyłem herbatką-detoksem i najdroższym tostem z serem w swoim życiu. Gdybym miał w kilku słowach podsumować swoje wrażenia z biznesowego centrum Kanady, zapewne miałbym problem by przytaknąć entuzjastom tegoż miejsca. To miasto z niejasnym charakterem – czasem skrajnie hipsterskie, czasem aspirujące do bycia bratem sąsiada ze Stanów. Ten eklektyczny charakter ma jednak swój urok i wiem, że tu kiedyś wrócę. Chociażby po to, by doświadczyć jego dumy i chluby – Toronto International Film Festival.

Piszcie komentarze, gdyż z chęcią je poczytam – tylko wyglądam na takie zapracowanego…